dimarts, 23 de setembre de 2014

Inauguració 25 de setembre a les 8 del vespre. L'enigma del Jo.

Obrim temporada d'exposicions aquest dijous 25 de setembre a les 8 del vespre amb el recull antològic titulat:
L'ENIGMA DEL JO,
Sidrach ( Lladó, 1938-1980)
Massa sovint trobem mig en l'oblit obres interessantíssimes. Per aquesta raó inaugurem amb aquest recull antològic de l'obra expressionista, envoltada de misteri, de Moisès Sidrach.
Tot i trobar-se  dins la  figuració hi ha un imminent  modernitat en el seu traç. La rellevància dels fons de les seves teles  de factura abstracta l’ emmarca dins el concepte modern de l’ art .  El seu pensament està més a prop dels corrents wagnerians dels romàntics centreeuropeus que dels seus coetanis empordanesos. En principi l’ enigma sembla indesxifrable.
La figura és sempre l’ eix central, darrera ella hi ha l’ ànima, les passions; el retorn al mite i a la llegenda.